Gas & Automation Solutions

About G&A Solutions Ab Oy

Gas & Automation Solutions is a small but growing company in a growing industry. We currently have three employees, with the main focus in gas. We carry out planning, service and installation of gas plants, mainly for industry. The automation part of the company is currently very marginal. We work with both combustible gases and laboratory gases, but primarily with LPG, natural gas, biogas, CNG and LNG.

Background

G&A Solutions Ab Oy was founded in 2017 and then consisted of me (André) and my father Leo, who run the company Kaasusuunnittelu Leo Alho T:mi for many years, as a support person and mentor. At the moment Leo mostly enjoys retired life and boating, but has continued to hold some educational training.

Before I decided to found G&A Solutions Ab Oy, I worked for almost 6 years as a programmer at Ab Solving Oy where I have traveled around Europe doing commissioning of their equipment.

Since I have knowledge in automation and programming and a bachelor degree in automation engineering, I also want to involve that in the company, hence both Gas & Automation.

Future visiones

My goals are to constantly develop the company, services and customer base. I strive to build a professional and committed team and thereby be able to offer more and better services.

Gas

Design, installation and service of industrial gas plants

 • Design & Drawings
 • Service schedules
 • Tukes permission applications
 • Installation surveillance
 • Commissioning of gas plants
 • Educate staff
 • Welding (Ferritic, Austenitic, PE)
 • Gas tank installations
 • Gas tank service
 • Gas burner service
 • Annual service of gas plants
 • Design experience of the following industrial gas plants

 • Propane
 • Butane
 • Methane
 • Biogas
 • Biomethane
 • Hydrogen
 • LNG
 • CNG
 • LBG
 • CBG
 • Pentane
 • Oxygen
 • Nitrogen
 • Carbon dioxide
 • Argon
 • Acetylene
 • Ammonia
 • Automation

  Design, programming, installation and service within automation

 • Design & Drawings
 • Service services
 • Programming services
 • Simatic Step7
 • Siemens TIA Portal
 • OpenPCS
 • Sick Flexi Soft
 • Omron Syswin
 • etc.
 • G&A Solutions Ab Oy

  Mailing address:

  Tengströmsgatan 44

  68620 Jakobstad

  Finland

  Visiting address:

  Korsmosståget 16

  68600 Jakobstad

  Finland

  CEO

  André Alho

  Phone: +358401372669

  Email: andre.alho@ga-solutions.fi

  Tukes pätevyysluokka

  A kaasu

  Päätös 8874/03.07.02/2019

  A öljy

  Päätös 4942/03.07.02/2021

  PE putki

  Päätös 4145/03.07.02/2023

  Senior Designer

  Leo Alho

  Phone: +358500666396

  Email: kaasusuunnittelu@multi.fi

  Tukes pätevyysluokka

  A kaasu

  Päätös 685/39/2013

  Project Engineer

  Janne Käld

  Phone: +358413102854

  Email: janne.kald@ga-solutions.fi

  Tukes pätevyysluokka

  A kaasu

  Päätös 5739/39/2016

  Installation & Service

  Alexander Björkskog

  Phone: +358458019215

  Email: alexander.bjorkskog@ga-solutions.fi

  PED I Approved welder

  Invoicing Information

  Customer name: G&A Solutions Ab Oy

  Business ID: 2859979-9

  VAT number: FI28599799

  E-invoicing address: 003728599799

  E-invoicing operator ID: Apix Messaging Oy (003723327487)

  Email invoices: ga-solutions@skannaus.apix.fi

  Delivery address: Tengströmsgatan 44

  ZIP code: 68620

  Post office: Jakobstad

  We are looking for an Electrician

  Description

  We are looking for an electrician to Jakobstad, who will primarily work with service and installation of electrical equipment around gas plants, for example gas alarm systems and gas burners. But also, if necessary, be able to help with other service work and installations.

  Qualifications

  We expect you to be practical, able to work independently, meticulous and willing to learn new things. Electrical qualification S2 and knowledge in ATEX is considered a merit. You need to master both native languages.

  Application

  Send your free application and CV together with salary claim no later than 30.4.2024 to andre.alho@ga-solutions.fi

  Tietoa G&A Solutions Ab Oy:stä

  Gas & Automation Solutions on pieni mutta kasvava yritys, kasvavalla alalla. Tällä hetkellä yrityksessä on kolme henkilöä. Etupäässä teollisuudelle tarjotaan, laitossuunnittelua, asennustyötä ja huoltotyötä. Automaatiopuoli on aika marginaalista tässä vaiheessa. Palvavat kaasut kuten, nestekaasu, maakaasu, biokaasu, CNG ja LNG ovat tällä hetkellä suurin työkenttämme, mutta myös laboratoriokaasut ovat tutut ja osa työtämme.

  Tausta

  G&A Solutions Ab Oy on perustettu vuonna 2017, ja koostui silloin minusta (André) ja isästäni Leo, joka on aloittanut kaasusuunnittelutyöt vuonna 1975 ja kouluttanut monia kaasualalle pyrkiviä henkilöitä. Nykyisin Leo viettää eläkepäiviä veneillen, mutta pitää vielä tarvittaessa koulutuksia.

  Ennen G&A Solutions Ab Oy:n perustamista työskentelin melkein 6 vuotta ohjelmoijana Ab Solving Oy nimisessä yrityksessä, ja otin käyttöön heidän tuotteitaan ympäri Euroopan.

  Yläasteen jälkeen opiskelin sähkö & automaatioasentajaksi, samalla luin ylioppilaaksi. Jatkoin vielä opiskelut automaatioinsinööriksi. Siksi halusin liittää myös automaatio-osaamistani osaksi kaasusuunnittelua.

  Tulevaisuuden näkymät

  Tarkoitukseni on jatkuvasti kehittää yritystä, palvelut ja laajentaa asiakaspiiriä. Sekä rakentaa osaavan henkilökunnan ja tarjota laajan osaamisalueen ja palveluita asiakkailleni.

  Kaasu

  Kaasun käyttölaitosten suunnittelu, asennusvalvonta ja huolto

 • Suunnittleu & Piirustukset
 • Huoltokaaviot
 • Tukes lupahakemukset
 • Asennustyön valvonta
 • Laitosten käyttöönotto
 • Henkilökunnan koulutus
 • Hitsaustyöt (Musta, RST/HST, PE)
 • Kaasusäiliöasennukset
 • Kaasusäiliöiden määräaikaistarkastukset
 • Kaasupoltinhuollot
 • Käyttölaitosten vuosihuollot ja tarkastukset
 • Suunnittelukokemus seuraavista teollisuuskaasuista

 • Propaani
 • Butaani
 • Metaani
 • Biokaasu
 • Biometaani
 • Vety
 • LNG (Nesteytetty maakaasu)
 • CNG (Paineistettu maakaasu)
 • LBG (Nesteytetty biokaasu)
 • CBG (Paineistettu biokaasu)
 • Pentaani
 • Happi
 • Typpi
 • Hiilidioksidi
 • Argon
 • Asetyleeni
 • Ammoniakki
 • Automaatio

  Automaatiojärjestelmien suunnittelu, ohjelmointi, asennus ja huolto

 • Suunnittleu & Piirustukset
 • Huoltopalvelut
 • Ohjelmointipalvelut
 • Simatic Step7
 • Siemens TIA Portal
 • OpenPCS
 • Sick Flexi Soft
 • Omron Syswin
 • ym.
 • G&A Solutions Ab Oy

  Postitusosoite:

  Tengströminkatu 44

  68620 Pietarsaari

  Suomi

  Käyntiosoite:

  Ristisuonraitti 16

  68600 Pietarsaari

  Suomi

  Toimitusjohtaja

  André Alho

  Puh: +358401372669

  Sähköposti: andre.alho@ga-solutions.fi

  Tukes pätevyysluokka

  A kaasu

  Päätös 8874/03.07.02/2019

  A öljy

  Päätös 4942/03.07.02/2021

  PE putki

  Päätös 4145/03.07.02/2023

  Senior Designer

  Leo Alho

  Puh: +358500666396

  Sähköposti: kaasusuunnittelu@multi.fi

  Tukes pätevyysluokka

  A kaasu

  Päätös 685/39/2013

  Projekti-insinööri

  Janne Käld

  Puh: +358413102854

  Sähköposti: janne.kald@ga-solutions.fi

  Tukes pätevyysluokka

  A kaasu

  Päätös 5739/39/2016

  Asennus & Huolto

  Alexander Björkskog

  Puh: +358458019215

  Sähköposti: alexander.bjorkskog@ga-solutions.fi

  PED I Luokkahitsari

  Laskutustiedot

  Asiakkaan nimi: G&A Solutions Ab Oy

  Y-tunnus: 2859979-9

  Alv-numero: FI28599799

  E-laskuosoite: 003728599799

  E-laskujen välittäjätunnus: Apix Messaging Oy (003723327487)

  Sähköpostilaskut: ga-solutions@skannaus.apix.fi

  Lähiosoite: Tengströminkatu 44

  Postinumero: 68620

  Toimipaikka: Pietarsaari

  Etsimme Sähkömiestä

  Kuvaus

  Etsimme Pietarsaareen sähkömiestä, joka ensisijaisesti tekisi kaasujärjestelmiin liittyvät sähkötyöt (asennus/huoltotyöt). Asennustyöhön kuuluisi esimerkiksi, kaasuvuodon valvontajärjestelmien asennus antureineen, testaus ja käyttöönotto tai kaasupolttimen sähköiset asennustyöt. Tarvittaessa voisi sähkömies avustaa myös muissa asennuksissa ja huoltotöissä.

  Pätevyydet

  Jos olet kätevä käsistäsi, työskentelet itsenäisesti, huolellinen, tarkka ja haluat oppia uusia asioita olet sopiva mies. Meriitiksi lasketaan sähkölupa S2 ja tietoa ATEX räjähdysvaarallisten tilojen luokituksesta. Sinun tulisi osata molemmat kotimaiset kielet.

  Hakemus

  Lähetä CV ja vapaamuotoinen hakemuksesi sisältäen palkkavaatimuksen viimeistään 30.4.2024 osoitteeseen andre.alho@ga-solutions.fi

  Om G&A Solutions Ab Oy

  Gas & Automation Solutions är ett litet men växande företag inom en växande bransch. I dagsläget är vi tre anställda, med huvudfokus inom gas. Vi utför planering, service och installation av gasanläggningar, främst åt industrin. Automationsbiten i företaget är i dagsläget väldigt marginell. Vi jobbar såväl med brännbara gaser som med laboratoriegaser, men främst med flytgas, naturgas, biogas, CNG och LNG.

  Bakgrund

  G&A Solutions Ab Oy grundades 2017 och bestod då av mig (André) och min pappa Leo, som drivit företaget Gasplanering Leo Alho F:ma i många år, som stödperson och mentor. I dagsläget njuter Leo mest av pensioners- och båtlivet, men har fortsättningsvis hållit en del skolningar.

  Innan jag beslöt mig att grunda G&A Solutions Ab Oy hann jag jobba nästan 6 år som programmerare vid Ab Solving Oy och körde igång deras utrustning runtom i Europa.

  Efter högstadiet studerade jag till el & automationsmontör, kombinerat med studentexamen och sedan vidare till automationsingenjör. Eftersom jag har kunskap i automation och programmering ville jag även involvera det i verksamheten, därav både Gas & Automation.

  Framtidsvisioner

  Mina mål är att ständigt utveckla företaget, tjänsterna och kundkretsen. Jag strävar efter att bygga upp ett professionellt och engagerat team och därmed kunna erbjuda fler och bättre tjänster.

  Gas

  Planering, installation och service av gasanläggningar för industrin

 • Planering & Ritningar
 • Servicescheman
 • Tukes lovansökningar
 • Övervakning av installation
 • Igångkörning av anläggningar
 • Skolning av personal
 • Svetsarbeten (Svart, RST/HST, PE)
 • Gastankinstallationer
 • Gastankservice
 • Gasbrännarservice
 • Årsservice av anläggningar
 • Planeringserfarenhet av följande industrigasanläggningar

 • Propan
 • Butan
 • Metan
 • Biogas
 • Biometan
 • Vätgas
 • LNG
 • CNG
 • LBG
 • CBG
 • Pentan
 • Syrgas
 • Nitrogen
 • Koldioxid
 • Argon
 • Acetylen
 • Ammoniak
 • Automation

  Planering, programmering, installation och service inom automation

 • Planering & Ritningar
 • Servicetjänster
 • Programmeringstjänster
 • Simatic Step7
 • Siemens TIA Portal
 • OpenPCS
 • Sick Flexi Soft
 • Omron Syswin
 • m.m.
 • G&A Solutions Ab Oy

  Postadress:

  Tengströmsgatan 44

  68620 Jakobstad

  Finland

  Besöksadress:

  Korsmosståget 16

  68600 Jakobstad

  Finland

  VD

  André Alho

  Tel: +358401372669

  Email: andre.alho@ga-solutions.fi

  Tukes pätevyysluokka

  A kaasu

  Päätös 8874/03.07.02/2019

  A öljy

  Päätös 4942/03.07.02/2021

  PE putki

  Päätös 4145/03.07.02/2023

  Senior Designer

  Leo Alho

  Tel: +358500666396

  Email: kaasusuunnittelu@multi.fi

  Tukes pätevyysluokka

  A kaasu

  Päätös 685/39/2013

  Projektingenjör

  Janne Käld

  Tel: +358413102854

  Email: janne.kald@ga-solutions.fi

  Tukes pätevyysluokka

  A kaasu

  Päätös 5739/39/2016

  Installation & Service

  Alexander Björkskog

  Tel: +358458019215

  Email: alexander.bjorkskog@ga-solutions.fi

  PED I Klassvetsare

  Faktureringsinformation

  Kundens namn: G&A Solutions Ab Oy

  FO-nummer: 2859979-9

  Momsnummer: FI28599799

  E-fakturaadress: 003728599799

  E-fakturans förmedlarkod: Apix Messaging Oy (003723327487)

  E-postfakturor: ga-solutions@skannaus.apix.fi

  Utdelningsadress: Tengströmsgatan 44

  Postnummer: 68620

  Postkontor: Jakobstad

  Vi söker en Elektriker

  Beskrivning

  Vi söker en elektriker till Jakobstad, som i första hand skall jobba med service och installation av elutrustning kring gasanläggningar, exempelvis gaslarmsystem och gasbrännare. Men även vid behov kunna hjälpa till med andra servicearbeten och installationer.

  Kvalifikationer

  Vi förväntar oss att du är praktiskt lagd, kan arbeta självständigt, är noggrann och vill lära dig nya saker. Elbehörighet S2 och kunskaper inom ATEX ses som en merit. Du behöver behärska bägge inhemska språken.

  Ansökan

  Sänd din fria ansökan och CV jämte löneanspråk senast 30.4.2024 till andre.alho@ga-solutions.fi